ik wilde u alleen maar even spreken

ik wilde u alleen maar even spreken
ik wilde u alleen maar even spreken{{/term}}
I just wanted to talk to you

Van Dale Handwoordenboek Nederlands-Engels. 2015.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”